4.58cts Natural Blue Aquamarine Gemstones - Cushion Shape Pair - 1246RGT4
>
VK 17