3.98cts Natural Blue Aquamarine Gemstones - Cushion Shape Pair - 1247RGT6


MAKE OFFER>
VK 17