2.51cts Natural Blue Aquamarine Gemstones - Pear Shape Pair - 1247RGT1
>
VK 17