2.04cts Natural Gemstone Purple Spinel - Cushion Shape - 79SDM
>
VK 17