1.34cts Natural Paraiba Tourmaline Gemstone - Pear Shape-1345RGT1


MAKE OFFER>
VK 17