1.34cts Natural Paraiba Tourmaline Gemstone - Pear Shape-1345RGT1
>
VK 17